«K-MINE: Геология» – геологтардың қашықтан тиімді жұмыс істеуіне арналған бірегей шешімдер

Нау 19, 2021СМИ о нас

Автор: Кривченко Андрей Александрович «Қостанай минералдары» АҚ бас геологы”

Коронавирустық соққымен жеделдетілген жаңа технологиялардың дамуы әртүрлі салалардағы, соның ішінде тау-кен саласындағы мамандардың қашықтан жұмыс істеу құралдары қаншалықты қажет болатындығын көрсетті.

Атап айтқанда, көптеген геологтар үшін шикізат сапасын қашықтықтан бақылаудың мүмкін еместігі ғана емес, сонымен қатар өндіріс процестерін жалпы жедел басқару да «кедергі» болды. Әсіресе, бұл 2020 жылғы қиындықтарға дайын емес әртүрлі бағдарламалық жасақтаманы пайдаланушыларға қатысты.

Бұл жағдайдан шығу k-MINE компаниясының және оның деректерді жинау, қорғау, талдау және визуалдаудың тиімді алгоритмдерінің, сондай-ақ «Қостанай минералдары»АҚ кәсіпорнында экономикалық тиімді шешімдерді болжаудың арқасында мүмкін болды.

«Қостанай минералдары» АҚ – хризотил-асбест өндіруге және хризотил талшығын өндіруге маманданған тау-кен компаниясы. Кәсіпорын әлемдік Өнеркәсіпте қолданылатын маңызды элементтердің бірі хризотил-асбесттің жетекші әлемдік өндірушісі және экспорттаушысы болып табылады.

Кәсіпорында k-MINE тау-кен жұмыстарын басқарудың автоматтандырылған жүйесі, атап айтқанда, K-MINE: Геология енгізілді. Геологиялық бағдарламалық модуль кен орнын қашықтықтан басқару үшін барлық қажетті функцияларға ие, мысалы, кен денелерінің геологиялық-құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу, кен орындарының қорлары мен ресурстарын бағалау, тау-кен жұмыстарын қысқа мерзімді жоспарлау көрсеткіштерін болжау және т.б. Пайдаланушылардың қашықтағы жұмысын олардың құқықтарын ажырата отырып, пайдаланушы кәсіпорынның өзі оңай жасай алады.

Оның ішінде үш өлшемді каркасты және блоктық модельдеу, кен орындарының геологиялық-өнеркәсіптік модельдерін құру, статистикалық және вариограммалық талдау деректерін, сондай-ақ тау-кен қазбаларын сынамалау деректерін пайдалану мүмкіндіктері өзекті. K-MINE бағдарламалық ортасын тұтастай қарастыра отырып, бағдарламалық жасақтаманы енгізу кен орнын игерудің кез-келген кезеңінде мүмкін болатындығын атап өткен жөн.

Геологиялық бағдарламалық кешен деректер базасын құру немесе импорттау/экспорттау үшін өте ыңғайлы интерфейске ие. Сондай-ақ, Дерекқордың реляциялық түрін қолдану арқасында кестелер арасындағы ішкі байланыстардың көптеген параметрлері. Деректер базасындағы ақпаратты өңдеу үшін арнайы триггерлер пайдаланылады, олар геологтарға SQL сұраныстарын пайдаланбай, денелерді контурлау үшін өнімге немесе кондиция параметрлеріне берілген техникалық шарттар бойынша сүзуді, маркалар мен технологиялық сорттарды есептеуді, логикалық жағдайларды тексеруді және т. б. орындауға мүмкіндік береді.

K-MINE тау-кен жұмыстарының ағымдағы және жобалық жағдайымен біріктірілген геологиялық ақпаратты қамтитын біріктірілген геологиялық-маркшейдерлік қималардың Автоматты құрылысын жүргізуге мүмкіндік береді. Максималды ыңғайлылық үшін тік және көлденең таразылар автоматты түрде қалыптасады, аңыз және ұңғымалар сағаларының координаттары мен олардың арасындағы қашықтық туралы мәліметтер көрсетіледі, пайдалы компоненттер мен есептеу блоктарының мазмұны, сондай-ақ барлық қажетті қосымша арнайы белгілер көрсетіледі.

Кәсіпорындардың геологтары бағалаған кен орындарын блоктық модельдеу қорлар мен ресурстарды бағалау бойынша жұмыстардың барлық кезеңдерін орындауға мүмкіндік береді. Бұл модельдерді құру, домендерді бөлу, геостатистикалық зерттеулер, минералдардың сапасы мен мөлшерін бағалау, сондай-ақ техникалық-экономикалық есептеулерді ескере отырып, өңдеу шекараларын оңтайландыру.

Кен орнының 3D моделін пайдалану деректерді өңдеу жылдамдығын және көрсеткіштердің корреляциясы мен интерполяциясының сенімділігін арттыруға, сондай-ақ қорлар балансының қозғалысын жедел есепке алу кезінде ағымдағы графикалық есептілік пен есептеу операцияларын қалыптастыруды айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бұл ретте, пайдаланушылардың құқықтарын бөлумен, сондай-ақ қашықтан жұмыс істеу және модельді басқарумен ортақ қатынасты орнатуға болады.

Біздің басшылық ресурстық модельдің көмегімен «егер, онда» сценарийі бойынша кен орнын өңдеу жағдайын дамытуды виртуалды модельдеу мүмкіндігін бағалайды. Бұл кен орнын (немесе оның учаскелерін) игеруге инвестициялар салу тәуекелінің дәрежесін бағалау үшін, сондай-ақ игеру параметрлерінің техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу үшін бірегей мүмкіндіктер береді, нәтижесінде негізделген басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, K-MINE-де қажетті дизайн элементтерін ескере отырып, графикалық, мәтіндік және кестелік материалдарды қамтитын күрделі есептерді қалыптастыруға мүмкіндік беретін басып шығаруға арналған құжаттарды дайындаудың қуатты құралы бар.

Біздің компания уақытпен қатар жүреді және геологтардың қажеттіліктерін ескереді. Біз пандемия кезінде цифрландыру мен өндірісті жедел басқарудың өзектілігін түсінеміз, бұл кезде жұмысты қолдау және қашықтан басқару икемділігінің рөлі бұрынғыдан да маңызды.

Қазіргі уақытта қосалқы блоктау және пликативті және дизьюнктивті тектониканы есепке алу мүмкіндігімен осьтер бойынша әртүрлі өлшемдері бар блоктарды қамтитын қабаттық блоктық модель сынақтан өткізілуде. Есептеу алгоритмдерін оңтайландыру рамаларды құрмай-ақ, дерекқордан тікелей блок моделін құруды, сондай-ақ блоктардың мүмкін болатын ең көп санын шектеместен егжей-тегжейлі блок модельдерін құруды қамтамасыз етті.

Бағдарламалық кешен өндірудің ашық және жерасты тәсілдеріне бейімделген, ал көптілді интерфейс барлық әлемдік тау-кен өндіруші кәсіпорындар үшін техникалық және технологиялық шешімдерді пайдалануға мүмкіндік береді. Оның ішінде, бағдарламалық кешен басқа аналогтардан айырмашылығы посткеңестік кеңістіктегі пайдаланушылардың жағдайларына бейімделген. Бұл k-MINE-ді геологтар үшін де, басқа техниктер үшін де бағдарламалық жасақтаманың көшбасшысы етеді.

Функционалды геологиялық бағдарламалық кешеннің тапсырыс берушісінің талаптарына сай жаңарту және бейімдеу бүкіл әлем бойынша мәжбүрлі қашықтық жағдайында әлемнің кез келген нүктесінен кәсіпорын геологтарының тиімді қашықтан жұмысын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Қашықтан жұмыс істеу мүмкіндігі әсіресе демалыс күндері өте маңызды, өйткені бұл шығындарды азайтуға және уақытты ысырап етпеуге көмектеседі.

Пандемия біздің барлығымыздың технологиялық өмір салтымызды, көзқарастарымыз бен әдеттерімізді өзгертеді. Қазіргі дағдарыстың көптеген ерекше белгілері бар, бірақ одан шығудың траекториясы қазірдің өзінде байқалады. Бүгінгі таңда біздің тапсырыс берушілеріміз қашықтан жұмыс істеуге жиі ауысады:

* – жұмыс процестерін қашықтан басқару

* – тау-кен жұмыстарын жедел геологиялық сүйемелдеу үдерістерінің сандық қосарластығында модельдеу

* – қорлар мен ресурстарды бағалау, геологиялық сынамалау дерекқорын жүргізу, Геологиялық есептілік

* – кен орындарын игеру орындылығының техникалық-экономикалық есептеулерін көп вариантты жүргізу

* – пысықтаудың неғұрлым тиімді нұсқасын негіздеу

Осылайша, қашықтан жұмыс істеуге бейімделген K-MINE бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, оны енгізуден максималды экономикалық нәтиже алуға болады.

Бүгінгі таңда k-MINE бағдарламалық кешені біздің кәсіпорын мамандарының коммуникация құралы болып табылады және кең цифрландыруға барар жолда бізді болашаққа біртіндеп жақындата түсетін маңызды құрамдастардың бірін құрайды, ол бұрын қиялдың ұшуына қолжетімсіз болған.