Сапа стандарттары

Сапа стандарттары

Сапа стандарттары

Көшбасшы болу оңай емес, жеңілген позицияларды сақтау одан да қиын. Қол жеткен деңгейге сай болу үшін, «Костанайские минералы» АҚ өзінің өнімдері мен қызметтерінің сапасын үнемі жақсарта отырып, талаптарды қанағаттандыруға ғана емес, сонымен бірге оларды ертең заманауи бизнес жетістілігінің таптырмас құралына айналады деген ойларды жүзеге асыра отырып, оларды көп жағынан озып шығуға тырысады.

Кәсіпорында біріктірілген менеджмент жүйесі жұмыс істейді, оған MC ISO:2015 – сапа менеджменті жүйесі, ҚР СТ ISO:2016 – экологиялық менеджмент жүйесі, ҚР СТ OHSAS 18001:2008 – кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі, ҚР СТ ISO 50001:2012 – энергоменеджмент жүйесі кіреді.

«Сапа, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіз өндіріс саласындағы басшылық саясатының басты мақсаты тұтынушылардың талаптарына жауап беретін, әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті өнім шығару, қоршаған ортаға теріс әсерді төмендету, қауіпсіз жағдайлар мен еңбекті қорғауды жақсартуға ықпал ету болып табылады.»

МС ISO 9001: 2015 сапа менеджменті жүйесі өнім өндірудегі барлық кезеңдер мен қызмет түрлерін қамтиды, өзара байланысты бірқатар процестерді құрайды, олардың әрқайсысының өз иесі бар, оның жұмыс істеуі, өлшеуі, бақылауы және талдауы, оның тиімділігі, түзету үшін жауап береді.

ҚР СТ ISO 14001: 2016 экологиялық менеджмент жүйесін енгізу экологиялық жауапкершілік пен экологиялық ауқаттылыққа негізделген кәсіпорынның жағымды имиджін жасауға және нығайтуға ықпал етеді. Экологиялық менеджмент бойынша халықаралық стандартты енгізумен табиғат қорғау шараларының кешеніне, қоршаған ортаға және адамдарға экологиялық жүктемені тұрақты төмендетуге қатаң талаптар қойылады.

ҚР СТ OHSAS 18001:2008 халықаралық қауіпсіздік стандарты компания қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында кәсіпорын персоналының денсаулығы мен еңбекке қабілеттілігі үшін өндірістік процестердің қауіптілігін азайтуды көздейді.

ISO:50001-2012 халықаралық стандартына сәйкес энергетикалық менеджмент жүйесін жетілдіруге және жұмыс жағдайында ұстап тұруға, тапсырыс берушілердің талаптары мен үміттерін барынша толық қанағаттандыру, қоршаған ортаны қорғау мақсатында энергия тиімділігі жүйесін өндірісте қолдана отырып, энергия тұтынуды бақылауға ерекше көңіл бөлінеді.